Regulamin programu lojalnościowego Karta Przywilejów


1.

Definicje:
1.1. Biuro – biuro podróży Holiday Point, zlokalizowane w Poznaniu przy ulicy Słowiańskiej 53C, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających koncesję w kraju i za granicą.
1.2. Umowa - Umowa o świadczenie usług turystycznych, formularz zgłoszeniowy zawierający wszystkie dane dotyczące oferowanej Imprezy Turystycznej oraz dane wszystkich uczestników wyjazdu. Integralną częścią Umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki. Po dokonaniu wpłaty przez Klienta Umowa jest prawnie wiążąca dla obu stron.
1.3. Warunki Uczestnictwa - dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy, regulujący wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Organizatora Turystyki.
1.4. Klient - osoba dokonująca Rezerwacji (dot. wybranej Imprezy Turystycznej), odpowiada prawnie za realizację umowy (płatności, wiarygodność danych itp.).
1.5. Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną.
1.6. Usługi Turystyczne - usługi przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.
1.7. Rezerwacja – oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych oraz realizację wynikającej z niej zobowiązań, a w szczególności płatności.
1.8. Program – program lojalnościowy Karta Przywilejów.
1.9. Karta przywilejów – plastikowa, dwustronna karta, której wzór znajduje się poniżej regulaminu.
1.10. Partnerzy – MB Motors – autoryzowany dealer Mercedes-Benz, MySquash Club & Hotel, Salony Fryzjerskie Piaseccy, Spa Miód Malina.


2.

Program lojalnościowy Karta Przywilejów (w dalszej części regulaminu zwany Programem) ma charakter elitarny i jest skierowany do Klientów biura podróży Holiday Point.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie Rezerwacji jednej z Imprez Turystycznych , będących w danym momencie w ofercie Biura oraz posiadanie Karty Przywilejów.

4.

Klienci spełniający powyższy warunek mogą skorzystać z wyjątkowych udogodnień oraz odebrać atrakcyjne nagrody, w zależności od wartości Rezerwacji. Nagrody oraz udogodnienia podzielono na 3 grupy:
  • 1 grupa – krem przeciwsłoneczny Vichy
  • 2 grupa – kąpiel marki Kerastase z gamy Soleil, bezpłatny transfer na lotnisko (z miejsca zamieszkania)*
  • 3 grupa – maska i ekran marki Kerastase z gamy Soleil (lub innej gamy wybranej przez Klienta), refundacja kosztów parkingu
W przypadku rezerwacji o wartości:
  • 2.500 – 4.000 PLN – Klient może wybrać jedną nagrodę z pierwszej grupy.
  • 4.001 – 6.000 PLN – Klient może wybrać jedną nagrodę z drugiej grupy.
  • 6.001 – 8.000 PLN – Klient może wybrać jedną nagrodę z trzeciej grupy.
  • > 8.000 – nagrody ustalane indywidualnie z Klientem.
Istnieje możliwość zamiany nagród z grup wyższych na równowartościowe nagrody z grup niższych.
Bez względu na wartość istnieje możliwość dokonania rezerwacji w miejscu wyznaczonym przez Klienta.**

5.

Karty przywilejów są dystrybuowane przez Biuro oraz Partnerów Programu Klientom, jako wyraz wdzięczności za ich lojalność wobec Partnerów oraz Biura.

6.

W przypadku odstąpienia od Rezerwacji wszelkie upominki otrzymane w ramach Programu, związane z tą Rezerwacją muszą zostać niezwłocznie zwrócone do Biura.

7.

Lista upominków oraz udogodnień może ulec zmianie.

8.

Szczegółowych informacji dotyczących przekazania upominków oraz realizacji udogodnień udzielają Pracownicy Biura podczas dokonywania rezerwacji.

9.

Ze względu na atrakcyjne oferty cenowe oraz specjalne akcje marketingowe realizowane wobec uczestników Programu przez Partnerów oraz Biuro sugeruje się, aby zarejestrować Kartę. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i modyfikowane przez Partnerów oraz Biuro zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP.
* Bezpłatny transfer na lotnisko możliwy jedynie w granicach miasta Poznania.
** Usługa dostępna jedynie w granicach miasta Poznania po uprzednim ustaleniu terminu z Pracownikiem Biura.
Powrót
 
Copyright (c) 2009 Holiday Point
 
Opublikowane na stronach internetowych www.holidaypoint.eu materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Zalecane przeglądarki: Firefox, Opera, Chrome

Designed by Szlanga.com